Voorbereiden op de Cito-toets

De Cito-toets in het basisonderwijs wordt steeds belangrijker. Zeker nu het advies voor het voortgezet onderwijs al gegeven wordt in januari.
Een goede voorbereiding op de Cito-toets met een Citotrainer kan dan ook vele voordelen bieden. Hieronder benoemen we de belangrijkste.

Herhalen van vaardigheden

Het belangrijkste voordeel van oefenen met een Citotrainer is dat je de belangrijkste vaardigheden voor de Eindtoets nog eens goed herhaalt. Hoe zat het ook alweer met al die strategieën voor rekenen, taal en begrijpend lezen?
Een Citotrainer bereidt je hier moeiteloos op voor. Je kunt dan ook vaardigheden blijven herhalen tot je ze in de vingers hebt.

Neemt stress weg

Een andere belangrijke eigenschap van Citotrainers is dat ze stress voor de Cito-toets wegnemen. Kinderen zijn doorgaans best gespannen voor een Cito-toets en door van tevoren te kunnen oefenen, wordt die stress een stuk minder.
Dat komt omdat kinderen nu weten wat er tijdens de toets van ze wordt verwacht. Het is tijdens de Cito-ochtenden geen verrassing meer en daardoor staat stress een kind niet meer in de weg.

Aanscherpen van vaardigheden

Los van het herhalen kunnen vaardigheden worden aangescherpt. Ook komen veel ouders erachter dat nog niet alle benodigde vaardigheden op school zijn aangeleerd. Dit is dus te ondervangen met een uitgebreide en goede Citotrainer.
Aanscherpen en aanleren van vaardigheden is erg belangrijk, omdat de kinderen op de Cito-toets een antwoord moeten kiezen uit een rijtje met meerdere antwoorden. De Cito-toets betreft immers meerkeuzevragen.

Samenvatting

De Cito-toets voorbereiden doe je het beste met een uitgebreide Citotrainer. Deze helpt om vaardigheden te herhalen of aan te scherpen, maar kan ook dienen als middel om stress voor de Cito-toets bij kinderen weg te nemen. Zo zullen zij de Cito-toets een stuk beter kunnen maken en hoger scoren.