Wat staat er op de menukaart van het NPO?

NPO is de afkorting voor Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een programma waarbij beoogd wordt om de talenten van studenten te ontdekken en te ontwikkelen. Vorig jaar heeft dit programma een ondersteuning gekregen van de overheid. Door de corona crisis zijn er namelijk nogal wat onderwijsachterstanden opgelopen. De menukaart NPO is de overheid die te hulp schiet. Op de verbeterkaart van het NPO staat de verbetercultuur. Dit houdt in dat leraren als collega’s van elkaar leren. Dit is echter alleen mogelijk wanneer je ook collega’s hebt. We hebben immers nog steeds te maken met een lerarentekort. Daarom is het cruciaal om effectieve interventies in te zetten. 

Meer werkplezier en meer betrokken leerlingen

Bij https://www.stichting-leerkracht.nl/  is het doel om leraren meer werkplezier te bieden en leerlingen meer bij de lessen te betrekken. Of te wel: samenwerken tot het best mogelijke onderwijs. De afgelopen corona periode was voor niemand makkelijk. We hebben het tenslotte over een periode van ongeveer twee jaar. Elke leraar heeft in de afgelopen twee jaar geprobeerd alles in te zetten om op de beste manier onderwijs op afstand te geven. Dit heeft er bij velen wel voor gezorgd dat ze erg moe zijn geworden. Dit kan natuurlijk invloed hebben gehad op hun werkplezier. Daarom is het van belang dat leraren meer werkplezier ervaren. 

Hoe moeten we omgaan met de tekorten?

Het is mogelijk om externe krachten in te schakelen zodat leraren minder op hun bord hebben. Hierbij kan je denken aan studenten of vrijwilligers die bijles geven. Toch blijft een sterke leraar noodzakelijk. Daarom moeten we leren omgaan met de tekorten. Het is van belang om een verbetercultuur te hanteren op school. Leraren moeten samenwerken en van elkaar leren. Vervolgens moeten ze technieken gebruiken in de klas die effectief zijn. Tot slot moeten er extra maatregelen worden genomen die gericht zijn op achterstanden.